wz

               email    a svátek má

 

úvod
rozpis soutěží
"Naše umístění"
diskuzní fórum
fotky ze soutěží
fotky z akcí
fotky z "historie"
kontakty
kde nás najdete

Vítáme Vás na stránkách SDH Želechy

Najdete zde fotky z našich soutěží a námi pořádaných akcí

uvodni foto

A nyní něco z historie sboru

mapa Sbor dobrovolných hasičů Želechy byl založen 15.ledna 1899 jako SDH Rudolfovice. Tento název obec nesla podle svého zakladetele Rudolfa, hraběte z Morzínů do 14.dubna 1920, kdy byl změněn na Želechy podle původního místního názvu místa, na kterém byla vystavěna. Sbor byl založen díky iniciativě organizátorů přípravného výboru Františka Šimona, Josefa Šídy a Jindřicha Ježka. Tito pánové sepsali stanovy sboru a odeslali je ke schválení c.k. místodržitelství do Prahy. Po jejich potvrzení se sešla již zmíněného dne pamětní ustavující schůze sboru, na které byli zvoleni další funkcionáři.

Rudolfovice 1.ledna 1900 zapisuje jednatel sboru a řídící učitel Fr. Šimon do Pamětní knihy Sboru dobrovolných hasičů v Rudolfovicích tato úvodní slova: „Jestliže v některé osadě bylo kdy třeba zříditi hasičský sbor, tedy jsou to zajisté Rudolfovice. Vesnice tato jest stavěna téměř úplně ode dřeva s kryty slaměnými. Domky jsou blízko u sebe. Jak snadno mohla by v případě požáru, kdyby vál požáru příznivý vítr, celá popelem lehnouti, dříve než by od jinud pomoc přichvátala“. Nákupem první dvoukolové stříkačky od firmy R.A.Smekal ze Smíchova se sbor značně zadlužil. Zaplacena byla v hotovosti na výstavě v Železném Brodě, díky půjčce syna obecního starosty Josefa Šídy z č.p. 2. O pomoc ke splacení dluhu se obrátili hasiči i na císaře Františka Josefa I. Žádost byla císařskou dvorní kanceláří příznivě vyřízena a sbor obdržel 100 K.

Stříkačna 30.srpna 1899 vyjíždí hasiči k prvnímu zásahu do sousedního Stružince k hašení požáru domu pana Bárty a následně do Staré Lomnice, k požáru stodoly pana Sasky. U obou těchto požárů zasáhl sbor se svou stříkačkou a za zásah ve Staré Lomnici se mu dokonce dostalo pochvalného dopisu od zdejší hasičské jednoty a od Okresní pojišťovny odměny 20 K. V lednu 1900 uspořádán v hostinci u Šádků první ples s čistým výnosem 57,51 K. V černu 1901 se hasiči poprvé představili na sjezdu lomnické župy na Chlumu. 22.července 1901 se v počtu 25 členů zúčastnili ve stejnokrojích slavnostního odhalení pomníku mistra Jana Husa na lomnickém náměstí.

sjezd 3.července 1910 byl zde uspořádán župní hasičský sjezd s bohatým doprovodným programem, završeným večerní zábavou. Vedle protipožární osvěty a pravidelných cvičení ke zvýšení svých odborných znalostí založili členové i svoji knihovnu, která měla např. v roce 1913 přez 230 svazků.

Stejně jako u jiných sborů i zde hluboce zasáhla do činnosti sboru 1.světová válka. Postupné odvody téměř všech mužů z obce na bojiště téměř zastavily život ve sboru, který se obnovil, až po skončení války. Návratu do obce se nedočkalo dvanáct mužů, z toho čtyři členové sboru, mezi nimi i velitel Jindřich Ježek.

29.srpna 1920 byl z iniciativy jeho manželky a za podpory sboru zdejším padlým na jejich trvalou památku slovnostně odhalen před zdejší školou pomník., který byl 26.srpna 2000 sborem spolu s Městským muzeem v Lomnici nad Pop. slavnostně znovuodhalen.

Tento krátký popis začátků hasičiny v Želechách byl sepsán díky Kronice hasičů okresu Semily Karla Čermáka. Pokračování dodáme v brzké době.

optimalizace PageRank.cz